ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

CSPOWER - ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର, ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ |

ଆମେ କଣ ଅଫର୍ କରୁ |

ବଜାରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ CSPOWER ନୂତନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସମାଧାନ ବିକାଶ କରେ |

ଆମର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

CSPOWER ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

CSPOWER ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଷୟରେ |

2003 ରେ CSPOWER- ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, CE, UL, ISO, IEC60896, IEC61427 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜିତିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

2003 ପରଠାରୁ, CSPOWER BATTERY TECH CO।, LTD ନିରନ୍ତର ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯାହା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଯେହେତୁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସମାଧାନରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମ fundamental ଳିକ ଅଟେ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣର ଶେଷ ଧାଡି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଆମେ CSPower ର ମିଶନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃ ust ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ t: AGM BATTERY, GEL BATTERY, Tubular OPzV OpzS ବ୍ୟାଟେରୀ, ଲିଡ୍ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ, ସୋଲାର ପାୱାର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ, ୟୁପିଏସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଟେଲିକମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ୍ୟାକଅପ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ…

 • High Quality
 • Fast Delivery Time
 • OEM Brand Freey
 • Professional service before and after sale
 • UL
 • IEC
cspimg
 • SINCE

  SINCE

  2003 +
 • COUNTRIES

  ଦେଶଗୁଡିକ

  100 +
 • CUSTMOERS

  ଗ୍ରାହକ

  20000 +
 • PROJECTS

  ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ

  50000 +
 • PARTNERS

  ସହଭାଗୀମାନେ

  2500 +

ସମ୍ବାଦ କେନ୍ଦ୍ର |

ସର୍ବଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବ to ିବା ପାଇଁ CSPOWER ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଧାରା ଏବଂ ଆମର ନୂତନ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଂଶୀଦାର କର |